Oplossingen

Bouwstenen voor de slimme omgeving

Samen met gemeenten, provincies, waterschappen en wegbeheerders ontwikkelen wij slimme data-oplossingen die helpen bij de realisatie van maatschappelijke opgaven. Daarmee maken we maatschappelijke impact en helpen we onze opdrachtgevers om datagedreven te werken. Onze datagedreven oplossingen, of ‘use-cases’, helpen bij het geautomatiseerd verzamelen en visualiseren van data en voorspellen van trends in de vorm van een webapplicatie.

digital twin

Digitale Tweeling

De digitale tweeling bevat gecombineerde data van uiteenlopende thema’s (zoals mobiliteit en economie) in een overzichtelijke kaart, waardoor de algehele kwaliteit van leven van inwoners kan worden verbetert.

digital twin

Monitor Onveilige Wegsituaties

Aan de hand van “floating car data” maken we inzichtelijk waar in Nederland risicovolle locaties zijn, met als hoofdlijn harde plotselinge remacties.

parkeermonitor

Parkeermonitor

Door data gerelateerd aan parkeren te combineren maken we een overzicht van de parkeersituaties in een gemeente.

digital twin

Ondergrondmonitor

Overzicht van infrastructuur onder de grond en bodeminformatie. Uitdagingen (in o.a. elektriciteitsnet en warmtenet) inzichtelijk gemaakt voor het maken van bouwplannen en werkzaamheden.

participatiemonitor

Participatie Platform

Platform met verzameling om ideeën en meningen van inwoners te verzamelen met locatiesuggestie, voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling.

digital twin

EcoPlanner

Het groen van de stad in kaart en veranderingen in de tijd kunnen meten aan de hand van satelliet, luchtfoto’s en cyclorama’s om de fysieke leefomgeving verder te vergroenen.

energiefonds

Energiefonds

Op de kaart inzichtelijk welke inwoners/gebouwen mogelijk extra steun/isolatie nodig hebben, vanwege de hoge energiekosten. Bevat o.a. de thema’s gasverbruik, stroomverbruik en energielabels.

Gebiedsmonitor

Gebiedsmonitor

Registratiesysteem voor gebiedsregisseurs voor geografisch overzicht in wat er speelt binnen een gebied. Bijvoorbeeld afvalstortingen, geluidsoverlast of sociale conflicten.

woningbouwmonitor

Woningbouwmonitor

Locaties van (mogelijke) nieuwbouw en de status ervan, van verkenning tot vergunning. 

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Inzichtelijk welke wegvakken voor (zwaar) verkeer niet bereikbaar zijn op basis van het nationaal wegen- en bordenbestand.

wouterhuijzendveld

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld. Wij laten graag een demo zien.
06 10 39 59 35

wouter.huijzendveld@kbenp.nl

Wegdek

Wegdekbeschadigingen

Vroege detectie van beschadigingen aan het wegdek, vanuit de voertuigdata van het wegverkeer in plaats van eenmalige scans van gespecialiseerde wagens.

digital twin

Planner Wegonderhoud

Mogelijke conflicten inzichtelijk door overzicht van gepland onderhoud en omleidingen waardoor delen onbereikbaar worden of te lange omwegen worden veroorzaakt.

doorfietsroutes

Doorfietsroutes

Brengt de fietsersstromen in Nederland op de doorfietsroutes in zicht door alle beschikbare tellingen te combineren.

wegwerkzaamheden planner

Werkbare Uren

Inzien op welk moment per hectometer, werkzaamheden niet meer tot opstoppingen leiden en duur/gevaarlijk nachtelijk werk beperken.

Natura 2000 vegetatiemonitor

Vegetatiemonitor Natura 2000

Vegetatiestructuur classificaties van Natura 2000 gebieden, gebaseerd op gemodelleerde satellietbeeld- herkenning.

brugopeningen planner

Planner Brugopeningen

Ondersteunt brugbedieners in het kiezen van het optimale moment voor een brugopening door aankomsttijden van schepen bij de brug ruim van te voren te voorspellen, rekening houdend met actuele verkeersinformatie.

Dataportaal

Dataloket

Alle relevante informatie vindbaar voor medewerkers binnen dit dataplatform. Doordat informatiestromen en datasets binnen jouw organisatie worden gebundeld, gevisualiseerd en toegankelijk gemaakt voor (geautoriseerde) gebruikers.

infrastructuur mobiliteit

Mobiliteitsvisie

Huidige situatie en voorspelling van mobiliteitssituatie in 2040 vanuit verschillende perspectieven belicht.

luchtkwaliteit-scholen-analyze

Luchtkwaliteit

Een optimaal klimaat binnen klaslokalen door middel van verticale ventilatie en sensoren die de luchtkwaliteit meten en een Machine Learning algoritme, met zo laag mogelijk energieverbruik en geluid.

KwetsbareInfrastructuur

Kwetsbare infrastructuur

Zwakke kades en bruggen worden beschadigd door te zwaar verkeer. Deze app geeft inzicht in de plekken en het aantal vrachtwagens dat over deze kwetsbare infrastructuur rijdt. 

Dataloket_kijkend_naar_scherm

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!