Weergave van de mobiliteitsvisie Hilversum

Mobiliteit is binnen elke gemeente een belangrijk en ingewikkeld onderwerp. Er zijn namelijk verschillende partijen bij betrokken waaronder beleidsmedewerkers, verkeersdeskundige en de inwoners, welk alle een mening en visie op dit onderwerp hebben. Daarom is het belangrijk voor de beleidsvoering dat elke partij meegenomen wordt in het proces en toegang heeft tot dezelfde data met een eenduidige interpretatie.

Uitdaging

Klimaatdoelstellingen Hilversum

Hilversum heeft als uitdaging voor 2040 de stad bereikbaar te houden en tegelijkertijd te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie heeft gesteld. Om deze doelstellingen te halen heeft de gemeente verschillende maatregelen opgesteld en deze laten onderzoeken door een adviesbureau. Het gaat hierbij om onderzoeken naar bijvoorbeeld de uitbreiding van deelvervoer, connected hubs en de doorstroming.

Om alle betrokken partijen eenvoudig inzicht te geven in deze onderzoeken moet de data eenvoudig toegankelijk zijn. Ook is het belangrijk dat er een verhaal wordt verteld die de mobiliteit vanuit verschillende perspectieven belicht. Hierbij is er gekozen om de huidige situatie te belichten en daarnaast ook de situatie in 2040. Ook worden de voorgestelde maatregelen weergegeven die zijn onderzocht.

Huidige doorstroming in Hilversum tijdens de ochtendspits

Website van Bouwenaanhilversum.nl

Werkwijze

Verhaallijnen verder toelichten door data

Vanwege de complexiteit van het onderwerp mobiliteit is in samenwerking met de beleidsmedewerkers en de communicatieafdeling een verhaallijn opgesteld. Deze verhaallijn vertelt de mobiliteitsvisie van 2040 van gemeente Hilversum aan de hand van opgestelde thema’s rondom onder andere parkeren, doorstroming en deelvervoer.

Alle thema’s worden toegelicht aan de hand van drie onderwerpen; de huidige situatie, verwachtingen voor 2040 en voorgestelde maatregelen. Deze drie onderwerpen worden toegelicht door kaartmateriaal verzameld uit openbare bronnen, kaartlagen die zowel aangeleverd zijn door de gemeente als overgenomen uit de onderzoeken van het adviesbureau.

 

Oplossing

Visualisatie van Storymaps

Alle data is gevisualiseerd in de ArcGis Experience Builder. Deze omgeving maakt mogelijk dat iedereen, beleidsmedewerkers en de bewoners van de gemeente, toegang heeft tot het inzien van de data.

In aanvulling op deze interactieve kaart is de afdeling communicatie gevraagd om Storymaps te maken. Deze Storymaps geven ondersteunende en aanvullende informatie over de gevisualiseerde kaartlagen uit de interactieve kaart.

Storymap over de uitbreiding van Connected hubs en pakketkluizen

Overzichtspagina van alle ontworpen producten op het gebied van mobiliteit

Resultaat

Online omgevingen beschikbaar

Alle opgeleverde producten zijn beschikbaar gemaakt op een website, waarbij de interactieve kaart (Experience builder) centraal staat met bij behorende Storymaps. Deze online omgeving biedt beleidsmedewerkers de mogelijkheid om hun visie met voorgestelde maatregelen digitaal te publiceren naar haar bewoners.

Ook kan de interactieve kaart gebruikt worden als verhaallijn tijdens de geplande wijkbijeenkomsten.

Bekijk interactieve kaart

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat een smart city digital twin oplossing voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl