EcoPlanner

Modern beleidsinstrument voor een
klimaatbestendige stad

De komende jaren hebben tal van gemeenten de ambitie om hun stedelijke landschap verder te vergroenen, een reactie op de duidelijk merkbare effecten van klimaatverandering, zoals extreme hitte en regenval.

De voordelen van vergroenen stedelijke gebieden

Het vergroenen van stedelijke gebieden biedt een aantal belangrijke voordelen, zoals:

Vermindering
wateroverlast

Een overvloed aan groen draagt bij aan het verminderen van wateroverlast op straat. De grond fungeert als een spons en absorbeert water.

Ruimte voor
biodiversiteit

Groen koelt de stad. Het biedt schaduw en creëert een thuis voor diverse dieren en insecten.

Prettigere
leefomgeving

Meer groen zorgt voor een prettigere leefomgeving in wijken vanwege het verminderen van hittestress.

Uitdaging

Veel gemeenten hebben de ambitie om de komende jaren verder te ‘vergroenen’. Er moeten maatregelen genomen worden om de negatieve gevolgen te beperken van extreme hitte, droogte of juist veel regen. Het aanleggen van groen is hier een belangrijke oplossing voor. De vraag is waar kan dit groen het beste worden aangelegd en worden daarmee ook beleidsdoelstellingen gehaald.

Werkwijze

Analyze ontwikkelt innovatieve tools om dit proces te vergemakkelijken. Samen met gemeenten hebben we de EcoPlanner ontwikkeld, een op data gebaseerde oplossing die gemeenten ondersteunt bij het monitoren van de vergroening van hun stad.

Vergroening van de Stad: Inzichten en Impact

De vergroening van een stad kan bekeken worden vanuit meerdere perspectieven, zoals biodiversiteit, verkoeling van de stad, regenwaterafvoer etc. Aan de hand van deze perspectieven zijn informatieproducten gemaakt die zijn opgenomen in de EcoPlanner, namelijk: Groenpercentages, vegetatieklassen, Verbondenheid groen, 3-30- 300 regel, Vergroeningskansen, en de Bomenprikker. De informatieproducten geven inzicht op de vergroeningsmogelijkheden binnen een perspectief maar er is ook gekeken naar integraliteit tussen deze perspectieven. Dit is weergegeven in een actiekaart die locaties aanwijst waar vergroenen het meeste impact maakt.

De EcoPlanner

Door het geautomatiseerd verwerken van beeldmateriaal wordt de vergroening in de gemeente nauwkeurig in kaart gebracht en gevisualiseerd, tot op straatniveau.

Openbaar en privé groen

Deze gebruiksvriendelijke oplossing toont groenscores voor levend groen per wijk, wat inzicht geeft in de actuele groenstatus en gebieden identificeert waar verbetering mogelijk is. En niet alleen per wijk, maar ook op buurtniveau.

Niet alleen openbaar groen wordt gemonitord, maar ook groen op privéterreinen. Deze inzichten helpen bij het bepalen of de focus moet liggen op het aanmoedigen van bewoners of op investeringen in openbare groenvoorzieningen.

Herhaalbaar en schaalbaar

De EcoPlanner is gebouwd aan de hand slimme algoritmes die draaien op openbaar beschikbare data. Hierdoor is het een herhaalbare en schaalbare tool die voor iedere gemeente opgezet kan worden.

Dashboard

Op het dashboard kunnen gebruikers in één oogopslag de ontwikkeling van groenvoorzieningen door de jaren heen bekijken, zowel per buurt als voor de gehele gemeente.

Concrete gebruikersscenario’s

Ecologische verbindingen (ecozones)

De oplossing biedt inzicht in de verbondenheid van groen, met als doel het verbinden en het verbeteren van het leefgebied van dieren.

Op de kaart worden habitatregio’s gemarkeerd, de leefgebieden van dieren, evenals verbindingsroutes tussen deze gebieden. Deze routes worden beoordeeld op mogelijke gevaren, zoals obstakels die dieren kunnen tegenkomen tijdens hun verplaatsing.

Bereikbaarheid van groen

Om de leefbaarheid van steden te behouden bij toenemende hittestress, is voldoende toegankelijk groen essentieel. De tool ondersteunt bij het identificeren van gebieden waar zowel de regel van 300 meter tot een groenvoorziening als de regel van 3 bomen mogelijk niet wordt nageleefd. Dit geldt zowel voor buurten als individuele huizen.

Kansen voor vergroening

Door detectie van overtollige verharding kunnen stedelijke gebieden heroverwegen waar bestrating nodig is en ruimte vrijmaken voor groene initiatieven.

ecoplanner-ecologische-verbindingen
ecoplanner-3-30-300-regel
ecoplanner-vergroeningskansen

Resultaat

Meer groen in de stad

De EcoPlanner biedt overheden een modern instrument om de uitvoering van
vergroeningsbeleid te ondersteunen en te evalueren, met als uiteindelijk doel een duurzame,
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners te creëren!

Monitoren van levend groen en bijdragen aan vergroening van de fysieke leefomgeving. Dat is voor veel lokale overheden relevant.

Samenbrengen van verschillende data in een interactieve, gebruiksvriendelijke applicatie door inzet van het ArcGIS platform.

datagedrevenplossingenanalyze

De EcoPlanner is een herhaalbare oplossing die eenvoudig geïmplementeerd kan worden bij meerdere overheidsorganisaties.

Neem contact op voor een live demo

Het Platform heeft als doel om iedere gemeente in Nederland een eigen digitale tweeling te bieden op één publiek, landelijk platform, dat kan worden doorontwikkeld op basis van eigen opgaven, wensen en behoeften.

Geïnteresseerd in wat het Digitale Tweeling Platform voor jouw gemeente kan betekenen?

    Privacy Policy

    Terug naar boven