Smart City

Succesvolle smart city projecten helpen steden om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Factoren die invloed hebben op de leefbaarheid van de stad zijn bijvoorbeeld de actuele luchtkwaliteit, geluidbelasting, wegennetwerk, leefomgeving en hittestress.

Smart City cases

Bekijk alle cases

Onze Smart City producten

Het Digitale Tweeling Platform

Het Digitale Tweeling Platform creëert waarde door intelligent om te gaan met data. Door deze data te managen en optimaliseren wordt de levenskwaliteit van burgers verhoogt. Bovendien wordt de afstand tussen burger en stad verkleind, omdat de data de transparantie en inzicht geeft in de beslissingen.

DigitaleTweelingPlatform

EcoPlanner

Een op data gebaseerde oplossing die gemeenten ondersteunt bij het monitoren van de vergroening van hun stad. Door middel van een actiekaart worden locaties aangewezen waar vergroening de meeste impact maakt. De inzichten hebben betrekking op o.a. vegetatieklassen, verbondenheid van groen gebieden en vergroeningskansen.

Monitor Onveilige Wegsituaties

De Monitor Onveilige Wegsituaties helpt verkeersongevallen te voorkomen, en het aantal verkeersslachtoffers op korte termijn te verminderen. Door slim gebruik van data en technologie worden ‘bijna ongelukken’ op specifieke onveilige locaties inzichtelijk gemaakt en in 3D gevisualiseerd. De Monitor Onveilige Wegsituaties maakt risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid concreet, effectief en meetbaar!

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!