Smart City

Succesvolle smart city projecten helpen steden om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Factoren die invloed hebben op de leefbaarheid van de stad zijn bijvoorbeeld de actuele luchtkwaliteit, geluidbelasting, wegennetwerk, leefomgeving en hittestress.

Neem contact op

Onze Smart City producten

Smart City Digital Twin

De Smart City Digital Twin creëer waarde door intelligent om te gaan met data. Door deze data te managen en optimaliseren wordt de levenskwaliteit van burgers verhoogt. Bovendien wordt de afstand tussen burger en stad verkleind, omdat de data de transparantie en inzicht geeft in de beslissingen.

Bekijk Smart City Digital Twin
Smart City
groenscores op buurtniveau

Datagedreven Groenmonitor

De datagedreven Groenmonitor helpt gemeenten bij het realiseren van hun ambitie om de fysieke leefomgeving verder te vergroenen. Op basis van foto’s en slimme algoritmen wordt de ontwikkeling van het natuurlijke (levende) groen in de gemeente automatisch gemonitord. De gemeente wordt in staat gesteld om, waar nodig, tijdig passende maatregelen te nemen ter behoud of verbetering van het natuurlijk groen.

Bekijk groenmonitor

Monitor Onveilige Wegsituaties

De Monitor Onveilige Wegsituaties helpt verkeersongevallen te voorkomen, en het aantal verkeersslachtoffers op korte termijn te verminderen. Door slim gebruik van data en technologie worden ‘bijna ongelukken’ op specifieke onveilige locaties inzichtelijk gemaakt en in 3D gevisualiseerd. De Monitor Onveilige Wegsituaties maakt risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid concreet, effectief en meetbaar!

Bekijk Monitor Onveilige Wegsituaties

Benieuwd naar de Smart City toepassingen?

Wij vertellen graag wat Smart City projecten voor jouw organisatie kunnen betekenen en tonen een demo zodat je de mogelijkheden kan ontdekken. Neem gerust contact op met Wouter Huijzendveld via:

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl