Digitale Tweeling Platform

Succesvolle smart city projecten helpen steden om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Factoren die invloed hebben op de leefbaarheid van de stad zijn bijvoorbeeld de actuele luchtkwaliteit, geluidbelasting, wegennetwerk, leefomgeving en hittestress.

Verbeter de kwaliteit van leven in de stad

Smart City staat voor de slimme stad die digitale technologieën integreert om de stad efficiënter te organiseren. Het doel van de Smart City Digital Twin is om waarde te creëren door intelligent om te gaan met data. Door deze data te managen en optimaliseren wordt de levenskwaliteit van burgers verhoogt. Bovendien wordt de afstand tussen burger en stad verkleind, omdat de data de transparantie en inzicht geeft in de beslissingen.

NEEM CONTACT OP

Verbeteren van de levenskwaliteit van burgers

Verkeerssituaties in kaart brengen

Op basis van deep learning kan een voorspellingsmodel gemaakt worden omtrent de verkeersdrukte. Dit model geeft niet alleen inzicht in de actuele en toekomstige drukte, maar kan ook ingezet worden in het beter reguleren van de verkeersstromen en wat kan leiden tot efficiëntere bouw van infrastructuur en/of reisgedrag. Door ook ongebruikelijke en riskante remacties te visualiseren, kunnen preventief maatregelen genomen worden voor onveilige locaties.  Lees meer >

Luchtkwaliteit meten

Externe (open) data bronnen worden gebruikt, zoals het weer of gegevens van het RIVM en het CBS. Denk bijvoorbeeld aan luchtdruk, fijnstof, relatieve vochtigheid en temperatuur.

Participatie van inwoners bevorderen

Inwoners kunnen feedback geven binnen de smart city omgeving.

Transparatie en inzicht

Het smart city platform biedt inwoners, ondernemers en overige betrokkenen transparant inzicht in de plannen en projecten.

Drukte monitoring

Smart City

Meerwaarde voor het ruimtelijk domein

Analyze biedt direct tastbaar resultaat die meerwaarde biedt voor het ruimtelijk domein. Wij ondersteunen organisaties bij:

  • data binnenhalen en opslaan
  • visualisatie historische data eventueel met live data, real time bronnen
  • voorspellende data: digital twin uitgelegd

Klantcase Gemeente Alkmaar: Digitale, driedimensionale weergave van de stad

Alkmaar heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid, waarbij sterk wordt ingezet op energietransitie, vermindering van de CO2-uitstoot en het terugdringen van het energieverbruik in de stad. Gemeente Alkmaar heeft Analyze gevraagd om een gebruiksvriendelijk dataplatform te ontwikkelen waarmee de stad in driedimensionale vorm bekeken en geanalyseerd kan worden. Het doel is transparant, eenduidig en actueel inzicht bieden aan inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, in de uit te voeren plannen en projecten.

smart city alkmaars kanaal

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!