Datagedreven Monitor Onveilige Wegsituaties

De Monitor Onveilige Wegsituaties helpt verkeersongevallen te voorkomen, en het aantal verkeersslachtoffers op korte termijn te verminderen. Het is een SaaS-oplossing (Microsoft Azure) in de vorm van een gebruiksvriendelijke webapplicatie, waarin verschillende soorten data worden gecombineerd en geanalyseerd. Door slim gebruik van data en technologie bij gemeenten en andere wegbeheerders worden ‘bijna ongelukken’ op specifieke onveilige locaties inzichtelijk gemaakt en worden specifieke onveilige locaties in 3D gevisualiseerd.

Onveilige situaties in het verkeer

De mate van onveiligheid in het verkeer in de stad wordt nu vooral bepaald op basis van de beleving van inwoners/ omwonenden, die niet altijd hard gemaakt kan worden aan de hand van objectieve cijfers over daadwerkelijke ongelukken. Daardoor is het lastig om maatregelen te onderbouwen, zoals aanpassingen aan de weg of aan de groenvoorzieningen. Het sentiment over verkeersveiligheid is echter wel medebepalend voor de weerstand die wordt geboden tegen plannen om nieuwe woningen te bouwen, of tegen andere initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling die leiden tot meer verkeersdrukte.

  Een datagedreven oplossing: de Monitor Onveilige Wegsituaties

  Vooral op plaatsen waar kinderen zijn, is het belangrijk om preventief maatregelen te nemen voor verbetering van de verkeersveiligheid, in plaats van reactief te handelen als er al een ongeluk is gebeurd. De Monitor Onveilige Wegsituaties zorgt voor zicht op de “bijna” ongelukken.

  Naast unieke Floating Car Data van Bridgestone Mobility Solutions, is de monitor gebaseerd op onder andere data van Veilig Verkeer Nederland (meldingen van burgers over onveilige verkeerssituaties) en data van de Nationale Politie (geregistreerde ongevallen). Deze innovatieve oplossing kan eenvoudig worden uitgebreid met andere data, o.b.v. maatwerk.

  rem incidenten verkeersveiligheid
  Identificatie van een onveilige wegsituatie op basis van abrupte remacties
  isualisatie van faciliteiten zoals speelplaatsen en basisscholen in de Monitor Onveilige Wegsituaties

  Hoe werkt de Monitor Onveilige Wegsituaties?

  De meest onveilige locaties worden gevisualiseerd op basis van een relatieve zwaarte, die de uitkomst is van een algoritme dat kijkt naar o.a.:

  • De nabijheid van scholen, speelplaatsen en andere locaties met veel kinderen of andere kwetsbaren (verzwarende factor);
  • De abruptheid van de remactie (verzwarende factor);
  • De aanwezigheid van drempels (verlichtende factor);
  • De aanwezigheid van flitspalen (verlichtende factor);
  • Eerdere ongelukken op hetzelfde wegdeel (verzwarende factor);
  • Eerdere meldingen van onveilige situaties op hetzelfde wegdeel door betrokken burgers (verzwarende factor).

  Voor iedere gewenste locatie kan ook de 3D-weergave op basis van de Cyclomedia beelden worden ingeschakeld, om de wegopstelling in fotorealistisch 3D-beeld te beoordelen. De relevante wegdelen worden dan gemarkeerd in de 3D-weergave.

  Het resultaat: aantoonbaar minder verkeersslachtoffers

  De Monitor Onveilige Wegsituaties geeft zicht op ‘bijna ongelukken’, zodat gericht preventieve maatregelen kunnen worden genomen om daadwerkelijke ongelukken te voorkomen. Gemeenten en wegbeheerders worden ondersteund bij hun risicogestuurde aanpak verkeersveiligheidsbeleid, om het aantal verkeersslachtoffers op korte termijn en tegen beperkte kosten te verminderen.

  De oplossing blijft volledig in beheer bij de verantwoordelijke afdeling (bijvoorbeeld Mobiliteit), zonder directe afhankelijkheid van andere platformen of afdelingen (zoals de GEO- of ICT-afdeling). De Monitor Onveilige Wegsituaties biedt een maatwerkoplossing voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, in lijn met het landelijke SPV.

  De Monitor Onveilige Wegsituaties biedt handelingsperspectief

  Door gebruik van de Monitor Onveilige Wegsituaties ontstaat handelingsperspectief voor de gemeente of wegbeheerder om het gesprek aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over concrete (verkeers)maatregelen om kruispunten, rotondes en andere wegdelen veiliger te maken. Er ontstaat ook een harde onderbouwing voor de financiering van preventieve maatregelen, waardoor de gemeentelijke ambtenaren ook sterker staan richting de eigen bestuurders. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Verwijderen/ snoeien van groen voor beter zicht;
  • Scheiden van fiets en autoverkeer;
  • Aanpassen van de maximum snelheid;
  • Aanbrengen van verkeersdrempels.

  De feedbackloop wordt compleet door de Monitor Onveilige Wegsituaties te blijven benutten, waarbij we de stad steeds veiliger maken door preventieve maatregelen te nemen. Dit effect zien we in de tijd terug in een daling van het aantal ongevallen en meldingen over (on-) veiligheid, terwijl de verkeersintensiteit toeneemt naarmate de stad verder groeit.

  Bekijk Smart City Digital Twin

  Ervaring Gemeente Alkmaar

  “KBenP/Analyze is zeer goed in het omzetten van (brainstorm)ideeën in de daadwerkelijke mogelijkheid in een Digitale Tweeling. Zij luisteren hierbij goed naar ons als klant, denken mee en geven daarbij advies over wat wel en niet haalbaar is. Wat ik ontzettend fijn vind is het hoge tempo waarin ideeën omgezet worden in iets tastbaars, op basis waarvan het concept weer verder ontwikkeld kan worden zonder daarbij zowel de haalbaarheid als relevantie uit het oog te verliezen.”

  Bekijk interview gemeente Alkmaar
  gemeentealkmaar

  Meer datagedreven werken binnen jouw organisatie

  Samen met (semi-) overheden ontwikkelt Analyze oplossingen op maat, waarin slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data leiden tot nieuwe inzichten. Zo zorgen we er samen voor dat data en nieuwe technologieën daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Op basis van de actuele behoeften van jouw organisatie zetten we samen concrete praktijkcasussen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met diverse overheden en met partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.
  Ons netwerk en expertise zetten we ook graag in voor jouw gemeente!

  Analyze_datagedrevenwerken

  Ook aan de slag met datagedreven werken?

   

  Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

  Neem contact met ons op!