Woningbouwmonitor

Woningbouw is binnen iedere gemeente een belangrijke maatschappelijke opgave, zeker in deze tijd. Gemeente Hilversum heeft het programma ‘Datagedreven Sturing’ opgezet waarbij data ingezet wordt om te dienen als katalysator voor maatschappelijke opgaven. De woningbouwmonitor vervult binnen dit programma een voorbeeldfunctie in het traject van leren werken, borgen en analyseren van data.

Uitdaging

Datagedreven werken

Data is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse werk. Veel gemeentes willen daarom datagedreven werken. Deze werkwijze kan de informatiepositie van bestuur, inwoners, bedrijven en organisaties verbeteren. Dit levert een transparante en veilige manier van het gebruik van data. Deze werkwijze vraagt om verschillende veranderingen in het werkproces binnen de gemeente. Hierbij moeten door alle lagen van de organisatie werkprocessen worden bijgestuurd en verandert er veel voor de werknemers. De uitdaging ligt binnen het programma aan de ene kant de bij de werkprocessen aanpassen en aan de andere kant alle mensen binnen de organisatie meekrijgen en betrekken in het veranderproces.

Werkwijze

Data in orde maken

Voordat er een woningbouwmonitor kon komen moest de data op orde worden gemaakt. Als eerste moest inzicht worden verkregen in de bestanden die in de organisatie werden gebruikt en hier de relevante onderdelen uit te distilleren en samenbrengen. Het was essentieel samen te werken met iedereen binnen gemeente Hilversum die te maken hebben met woningbouw zodat alle neuzen dezelfde kant op stonden en iedereen input en feedback kon leveren. Op deze manier kon er worden toegewerkt naar een bronbestand dat als nieuwe waarheid zou worden gebruikt en tevens breed gedragen zou worden binnen de organisatie. Vervolgens moeten de plannen rondom woningbouw in een invoerschil worden bijgehouden.
Deze stappen worden doorlopen met als doel de daarvoor aangewezen mensen binnen het woningbouwdomein eigenaarschap te laten voelen zodat registraties worden bijgehouden en gecontroleerd, en de woningbouwmonitor daadwerkelijk zal worden gebruikt.
Als bijkomend voordeel kunnen de registraties Kaartviewer gebruikt worden in de levering aan Monitor Plancapaciteit.

Oplossing

Ontwikkeling informatieproduct

In samenwerking met gemeente Hilversum heeft Analyze de Woningbouwmonitor als informatieproduct ontwikkeld. Dit product bestaat uit een gebruiksvriendelijk dashboard dat informatie geeft over het aantal woningen per project, de woningtype aantallen en categorieën, en de status van de projecten. De medewerkers van het woningbouwdomein kunnen op elk gewenst moment via een online omgeving data toevoegen of wijzigen over woningbouwplannen. De achterliggende data wordt dagelijks ververst zodat nieuwe woningbouwplannen worden weergegeven in het dashboard.

Gebiedsmonitor

Resultaat

Woningbouwmonitor

Met het opzetten van de woningbouwmonitor is een belangrijke stap in datagedreven sturen  behaald. De verschillende stappen die er zijn gezet om tot een breed gedragen dataproduct komen zijn op succesvolle wijze doorlopen, waardoor de woningbouwmonitor binnen de gemeente Hilversum als een succesvol voorbeeld dient. Binnen het woningbouwdomein wordt nu naar dezelfde data gekeken waardoor onnodige misverstanden en vertragingen geminimaliseerd worden. Daarbij geeft dit dashboard alle medewerkers van de gemeente inzicht in de woningbouwplannen en kan het worden ingezet bij overleggen en beleidsvorming.

Analyze_datagedrevenwerken

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!