Wegwerkzaamheden Analyze

Veiligere en kostenbesparende wegwerkzaamheden in Zuid-Holland

Het is de ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie van Nederland te maken. Dat vereist een goede en veilige doorstroming van de wegen, maar ook wegonderhoud. Dit project gebruikt de data van tellussen in het wegdek om de momenten die het minste hinder opleveren voor het verkeer te kiezen en tevens nachtelijk werk te minimaliseren om kosten te drukken.

Uitdaging

Beslissingen maken over afsluiten wegdeel

Gepland onderhoud is nodig, maar de beslissingen wanneer een wegdeel wordt afgesloten staat sterk onder druk. Enerzijds vanuit de weggebruikers die het liefst zien dat het werk ’s nachts wordt uitgevoerd, anderzijds is nachtelijk werk veel duurder en gevaarlijker.

Wegwerkzaamheden Analyze

Werkwijze

Verkeersintensiteit beschikbaar door data en algoritmen

Analyze heeft een applicatie ontwikkeld waarmee de werkbare uren op basis van actuele verkeersdata worden vastgesteld. Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer stelt de verkeersintensiteit gemeten door tellussen in het wegdek beschikbaar. Wij hebben een jaar aan verkeersdata (16Gb) verwerkt en de algoritmen van de verkeerskundigen toegepast om de werkbare uren vast te stellen.

dataportaalwegverkeeranalyze
Nationaal Dataportaal Wegverkeer bronnen

Oplossing

Interactieve tool

De tool geeft interactief weer welk type afzetting en verkeersmaatregel kan worden toegepast op een weg en op welk moment. Hiermee kan de afzetting dusdanig worden gekozen dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. De interface is expres zo simpel mogelijk opgezet, zodat de tool tijdens een telefoontje van een aannemer gebruikt kan worden.

Bekijk tool
Verkeersplanning Zuid-Holland Analyze
Wegbeheer-computer

Resultaat

Verhoging van verkeersveiligheid en kostenbesparend

De tool stelt de wegbeheerders in staat de planning zo te maken dat er minder hinder voor weggebruikers is en verhoogt daarmee de verkeersveiligheid. Wegwerkzaamheden kunnen op basis van deze tool dusdanig gepland worden zodat er geen opstoppingen ontstaan en er niet onnodig ’s nachts gewerkt hoeft te worden wat tevens de veiligheid ten goede komt alsmede de kosten drukt.

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat een smart city digital twin oplossing voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie