Sociaal domein

Investeren in het sociaal domein is investeren in een vitale en inclusieve samenleving. Gemeenten hebben oog voor de menselijke maat en de diversiteit tussen inwoners, gemeenten en regio’s, waardoor investeringen in bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid zowel het sociaal domein als de bredere maatschappij ten goede komen.

Data kan helpen om de opgaven in het sociaal domein te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een wijk- en buurtmonitor of een slimme data-oplossing voor samenwerking tussen de maatschappelijk partners en de gemeente.

sociaaldomein_analyze

Data voor Inclusie: Slimme inzichten voor het Sociaal Domein

In de praktijk zien we vaak “gaten” in de monitoringssystematiek van de gemeenten en maatschappelijke partners. Wij helpen gemeenten en welzijnsorganisaties bij het opzetten van nieuwe monitoring voor thematiek waarop het inzicht ontbreekt. Daarvoor bieden we interactieve kaarten en gebruiksvriendelijke webapplicaties, die inzicht geven aan zowel de mensen in het werkveld als aan de beleidsmakers.

Gebaseerd op zowel openbare data als gegevens vanuit de gemeente en bewoners, kunnen we kwetsbare doelgroepen identificeren en de samenwerking tussen verschillende domeinen verbeteren. Zo kunnen er acties worden ondernomen om sociale problemen aan te pakken en investeringen in het sociaal domein te prioriteren.

Stichting de Schoor, Almere

Een concreet voorbeeld is het VVE monitoringssysteem per locatie op basis van de Stedelijke kwaliteitsschaal VVE, dat we voor Stichting de Schoor in Almere hebben ontwikkeld. Hiermee sturen de welzijnsorganisatie en de gemeente samen beter op het oplossen van taalvaardigheid achterstanden bij jonge kinderen (een van de grote uitdagingen van Almere in het sociaal domein).

stichting_almere
Dataloket_medewerkers_contact

Heb jij ook interesse in een sociaal domein wijk- of buurtmonitor?

Vanuit onze ervaring bij andere gemeenten denken we graag met jou mee hoe data ook het sociaal domein in jouw gemeente kan ondersteunen. Neem contact met ons op.