Over ons

Wij zijn Analyze, onderdeel van het team Business Intelligence & Data Analytics van KBenP. Wij zijn een team met enthousiaste en gedreven professionals op het gebied van Data Science, Data Engineering, Cloud Engineering, Geo-Analyse en Business Consultancy.

Impact door slim gebruik van data

Wij zijn er van overtuigd dat data en technologie duurzaam bijdragen aan een betere wereld! Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de verkeersveiligheid of het verminderen van de stikstofuitstoot. Dat zijn aandachtsgebieden waar wij ons op richten.

Ons team

Wat ons kenmerkt is de diversiteit in achtergronden, opleidingen en ervaring bij zowel bedrijven als overheidsorganisaties. Onze collega’s vormen een gezonde mix van technologische kennis en expertise, met een gedeelde passie om data en technologieën te vertalen naar meerwaarde voor maatschappij en organisatie. Het is dan ook geen toeval dat wij voornamelijk werken voor opdrachtgevers in de (semi-) publieke sector.

Onze werkwijze

Door slim gebruik en combinatie van verschillende data en technologieën dragen we actief bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en organisatiedoelstellingen.

Wij onderscheiden ons door de rol van (samenwerkings-) partner die we tijdens onze werkzaamheden vervullen, en ‘het stapje extra’ dat we doen om de toegevoegde waarde van ons werk voor onze opdrachtgevers te optimaliseren. We zijn er trots op dat onze opdrachtgevers die meerwaarde ook vaak in de evaluatie van onze projecten benoemen en waarderen!

Samenwerking met overheden en maatschappelijk betrokken partners

De invloed van data en technologie wordt in toenemende mate merkbaar in ons dagelijks leven, zowel in de fysieke leefomgeving van burgers als in de bedrijfsvoeringsprocessen van organisaties. Wij zien het als onze missie om die invloed op een veilige en gecontroleerde manier ten gunste te stellen van mens en maatschappij. Om dat te kunnen realiseren zijn samenwerking en kennisdeling voor ons vanzelfsprekend. Daarvoor werken wij samen met overheden en met onze maatschappelijk betrokken partners zoals TNO, Cyclomedia, Microsoft en Bridgestone.

Aan de slag met datagedreven werken?

We denken graag met je mee en zoeken samen naar mogelijkheden en oplossingen. Neem gerust contact met ons op!