TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De organisatie verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.  Het doel van TNO is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft de organisatie een onafhankelijke positie.