alkmaars-kanaal

Participatie Alkmaars Kanaalpark

Dwars door Alkmaar stroomt het Noordhollandsch Kanaal. Langs dit kanaal is gemeente Alkmaar volop bezig met het ontwikkelen van diverse vormen van wonen, werken en recreëren. Onder de overkoepelende naam Alkmaars Kanaal worden vijf nieuwe stedelijke gebieden langs het water gebouwd. Om input te verzamelen voor de invulling van het Alkmaars Kanaal van inwoners is een digitaal participatietraject opgezet en de volgende vraag gesteld:

Wat zie jij het liefst langs de oevers van het Alkmaars Kanaal?

Werkwijze

Veel feedbackmomenten

Onze dataspecialisten hebben samen met gemeente Alkmaar en participatietrajectbureau Tertium een plan opgesteld om de inwoner bij de ontwikkeling van het Alkmaars KanaalPark te betrekken. Het Esri platform bleek geschikt voor het opzetten van het participatietraject. Aan de hand van wekelijkse feedbackmomenten zijn de inhoud van de survey en de bezoekerspagina vormgegeven. Door de combinatie van effectieve meetings en de snelle aanpasbaarheid van de apps konden er snel stappen gezet worden.

sfeerbeeld_alkmaarskanaal

Uitdaging

De bewoners betrekken

Voor het Alkmaars Kanaal is het belangrijk dat er een gezonde balans bestaat tussen wonen, werken en recreëren. De gemeente wil een goed beeld krijgen van de wensen, ideeën van bewoners voor de invulling. De uitdaging zit hem in het effectief kunnen betrekken van de inwoner bij het ontwikkelen van het Alkmaars Kanaal. Door de bewoner vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkelingen in Alkmaar kunnen mooie initiatieven ontstaan. Hierdoor zal ervoor worden gezorgd dat de inwoners zich gehoord voelen en invloed kunnen uitoefenen. Zowel jong als oud moet worden betrokken bij het participeren met een platform dat hiervoor geschikt is.

Oplossing

Digitale survey en daaraan gekoppelde WebApp

Om feedback te verzamelen bij inwoners, is er gekozen om een enquête creëren. Omdat de locatie van het idee essentieel is, is er gekozen om de enquête op te zetten binnen het ArcGIS platform. Met de tools Survey123 kan input worden verzameld en als kaartmateriaal worden hergebruikt. Met de Experience Builder kan vervolgens een applicatie hieromheen worden opgezet om bewoners naar de online enquête toe te leiden en uitleg te bieden. De input van andere inwoners kan ook in een kaart worden ingezien ter inspiratie en om er conclusies uit te trekken.

Resultaat

Betere samenwerking tussen gemeente en inwoners

De toegankelijke webapp zorgt ervoor dat er een betere samenwerking ontstaat tussen de gemeenten en de inwoners door de feedback die de inwoners kunnen geven. Hierdoor zullen de inwoners zich gehoord voelen en invloed kunnen uitoefenen, zodat er mooie initiatieven kunnen ontstaan.

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat een smart city digital twin oplossing voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie