Smart City Digital Twin Alkmaar

Alkmaar bouwt aan de moderne stad van de toekomst. Het programma Alkmaars Kanaal is het resultaat van een van de ambities van de omgevingsvisie 2040 van de gemeente Alkmaar. De opgave is hier in de komende 15 jaar 15.000 nieuwe woningen te bouwen, met bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen.

Uitdaging

Economisch toekomstbestendig Alkmaars Kanaal

Voor het Alkmaars Kanaal is belangrijk uitgangspunt dat er een evenwichtige balans tussen wonen, werken en recreëren is, er moet tenslotte voldoende werkgelegenheid zijn voor de nieuwe inwoners.

Een moderne stad is wat gemeente Alkmaar betreft een data gedreven, vitale en bereikbare stad. Daarom bouwt zij een digitale tweeling van de stad om straks op basis van alle beschikbare data juiste beslissingen te nemen. Ook kijkt gemeente Alkmaar hoe ze verkeersstromen in goede banen kunnen leiden, en naar hoe ze haar bewoners helpen gezond te blijven.

Meer info is te lezen op alkmaarskanaal.nl

De gemeente heeft samen met KBenP verkend in hoeverre data en digitale technologie kunnen worden ingezet om de maatschappelijke ambities te realiseren. Uit dat gezamenlijke traject is de behoefte ontstaan om een Smart City voor het Alkmaars Kanaal te ontwikkelen waarmee de stad in driedimensionale vorm kan worden bekeken en geanalyseerd.

Het doel is transparant, eenduidig en actueel inzicht bieden aan inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, in de uit te voeren plannen en projecten. Waaronder inzicht bieden in hoe de transformatie van het gebied Alkmaars Kanaal verloopt.

smart city alkmaars kanaal

Werkwijze

Onze dataprofessionals hebben samen met de beleidsexperts van de gemeente Alkmaar uitgedacht aan welke eisen en wensen de Smart City moet voldoen. De eisen en wensen hebben wij vervolgens, in afstemming met de gemeente, technisch uitgewerkt in de vorm van een architectuurplaat voor een Smart City Digital Twin oplossing. Naast de realisatie van een technische applicatie die maatschappelijke meerwaarde biedt, staan samenwerking en kennisdeling in dit partnerschap centraal.

Oplossing

Digitale, driedimensionale weergave van programma-gebieden in Alkmaar (Digital Twin)

Samen met de Gemeente Alkmaar hebben wij het informatieproduct Smart City ontwikkeld, aan de hand van de verschillende programma-gebieden binnen het Alkmaars Kanaal. Dit product bestaat uit een gebruiksvriendelijke webapplicatie en een website met toelichting en informatie over het betreffende gebied.

De webapplicatie is een digitale, driedimensionale weergave (een ‘digitale tweeling’ of ‘digital twin’) van het gebied, waarin diverse actuele data worden gevisualiseerd en gemodelleerd voor verschillende gebruikersgroepen (inwoners, planeconomen, projectontwikkelaars). De openbare Digitale Tweeling van Alkmaar is te vinden op de volgende Website.

Visualisatie voor verschillende gebruikersgroepen

Inwoners van Alkmaar zien welke projecten en bouwplannen er zijn in hun buurt, en waar zich sociale voorzieningen, sportfaciliteiten, scholen, parkeerplaatsen of elektrische laadpalen bevinden. Daarbij worden inwoners actief betrokken: zij kunnen per project input en feedback leveren aan de gemeente.

Planeconomen kunnen op basis van de Smart City Digital Twin monitoren hoe de luchtkwaliteit in een bepaald gebied zich ontwikkelt.

De uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de Smart City Digital Twin zijn in de webapplicatie direct zichtbaar voor alle stakeholders, zodat iedere gebruikersgroep het dataplatform op basis van hun eigen behoefte kan gebruiken.

Real-time data uit openbare en eigen databronnen

Data wordt ontsloten uit zowel openbare databronnen (zoals BAG en BRT) als real-time data uit eigen databronnen (zoals sensoren of uit Internet of Things; IoT). Alle data wordt gemodelleerd en gevisualiseerd in het dataplatform en geeft inzicht in de locaties van verschillende soorten voorzieningen, of de ontwikkeling van de concentratie fijnstof rondom de stad.

smart city alkmaars kanaal
Azure Maps met de real-time sensordata voor fijnstofmetingen in Overstad, relevant voor planeconomen

Resultaat

  • Zowel inwoners van Alkmaar als de gemeente zelf hebben inzicht in de plannen. De Smart City Digital Twin maakt het mogelijk om toekomstige gebouwen die in de verschillende deelgebieden gebouwd gaan worden driedimensionaal te laten zien. Waar inwoners voorheen naar het gemeentehuis moesten gaan om een maquette van nieuwbouwplannen te bekijken, kan dit nu digitaal via deze oplossing.
  • Inwoners worden actief betrokken. Zij kunnen per project input en feedback leveren aan de gemeente.
  • De Smart City oplossing stelt Gemeente Alkmaar in staat om data gedreven beslissingen te nemen die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven.
  • Op 15 september 2022 bezocht staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties, de gemeente Alkmaar.
Bekijk Smart City Digital Twin

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat een smart city digital twin oplossing voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl