Dataportaal Limburg

Provincie Limburg maakt haar ambities op het gebied van Datagedreven Werken waar: ook Limburg heeft nu gekozen voor het Dataloket!

Uitdaging

Het vindbaar maken en samenbrengen van verschillende informatieproducten en datasets binnen en buiten de organisatie.

De provincie Limburg heeft behoefte aan een centraal en gebruiksvriendelijk punt waar zowel interne als externe informatieproducten en datasets kunnen worden gevonden.

Dataportaal_Limburg

Werkwijze

Volgens een ‘agile’ werkmethode, de scrum methodiek, hebben we het Dataloket samen met de medewerkers van de provincie Limburg, in verschillende fasen (iteratief) geïmplementeerd.

Met die flexibele werkwijze kon direct worden bijgestuurd en konden gewenste aanpassingen direct worden doorgevoerd. Daardoor beschikte de provincie continu over de meest actuele funtionaliteiten en updates, en zorgden we ervoor dat het project geen vertraging zou oplopen. In samenwerking met de medewerkers van de provincie Limburg zijn alle wensen en eisen in het Dataloket verwerkt.

Oplossing

Dé applicatie voor (semi-) overheidsorganisaties om het datagedreven werken een stap verder te brengen.

Een gebruiksvriendelijk dataportaal waarmee alle informatieproducten en datasets uit verschillende bronnen, via één zoekinterface eenvoudig vindbaar zijn. Met één zoekopdracht doorzoekt u alle gekoppelde informatiesystemen, zowel intern als extern.

Meer informatie over het Dataloket?

Naar Dataloket
DataPortaalLimburg

Gekoppelde bronnen

Atlas Limburg

Arcgis_online_logo
ArcGis Online

Dataportaal Viewer

Eigen uploads

PowerBI_logo
PowerBI Online
Dataportaal Limburg

Resultaat

Wij zijn ontzettend trots op alle positieve reacties tot nu toe, van zowel beheerders als gebruikers. Het Dataloket wordt dagelijks gebruikt door een groot deel van de medewerkers van de provincie Limburg om data, informatieproducten en documenten snel en op eenvoudige wijze te vinden en met elkaar te delen.

  • Één centrale, gebruiksvriendelijke zoekoplossing die data uit verschillende interne en externe bronnen, op een eenvoudige manier, vindbaar maakt voor de medewerkers van de provincie Limburg.
  • Een overzichtelijk dashboard met alle relevante gebruikersstatistieken van het Dataloket.
  • Een betrouwbaar platform in de Cloud (Microsoft Azure) dat volledig beheerd kan worden door geselecteerde gebruikersgroepen (beheerders) binnen de eigen organisatie.
  • Door de data uit verschillende interne en externe bronnen eenvoudig vindbaar te maken en te combineren, biedt het Dataloket de provincie Limburg een stevig fundament om datagedreven te werken.

“Al vanaf de aanbesteding hebben we goede ervaringen met Analyze/ KBenP. Niet alleen wordt er gekeken naar onze wensen en eisen, maar is er ook aandacht voor de positionering van het Dataportaal ten opzichte van de ontwikkelingen op het gebied van datagedreven werken. Ook tijdens de implementatiefase is er altijd geanticipeerd op onze verwachtingen en was er veel ruimte voor persoonlijk contact en afstemming.”

Louis Reinders (Informatiemakelaar clusters Strategie/ Organisatie & Informatie) – Provincie Limburg

Een tevreden Provincie Limburg over Het Dataloket
Dataportaal Limburg

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat het Dataloket voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl