Slimme bruggen door data en deeplearning

De provincie Zuid Holland beheert verschillende vaarwegen en heeft een belangrijke rol in de verkeersdoorstroming binnen de regio door het bedienen en onderhouden van bruggen. De provincie werkt hard aan een goed bereikbare provincie en zet daarbij in op slimme schepen, op slimme logistiek en op slimme infrastructuur met aandacht voor doorstroming, veiligheid, duurzaamheid en stiptheid.

Uitdaging

Een goede doorstroming én een betere luchtkwaliteit

Het Nederlandse vaar- en wegennetwerk raakt steeds voller. De vaarwegen van de provincie spelen een belangrijke rol bij het verwerken van de groeiende stroom aan goederen. Eén binnenvaartschip kan de lading van veertig tot zestig vrachtwagens vervoeren. De binnenvaart zorgt hierdoor voor minder verkeer op de weg, een goede doorstroming én een betere luchtkwaliteit. Maar meer vaarverkeer leidt er ook toe dat bruggen vaker open moeten.

De provincie wil zoveel mogelijk voorkomen dat wegverkeer daar last van heeft. Een schip moet, met oog op goede doorstroming, niet te lang voor een brug hoeven wachten. Tegelijkertijd veroorzaakt een brugopening overlast op de wegen; het zorgt voor wachtrijen voor de brug.

Slimme bruggen zuid-holland
Provincie Zuid-Holland

Werkwijze

Project Slimme Brugopeningen van het partnership programma Smart Shipping

De provincie Zuid-Holland is samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het partnership ‘Smart Shipping’ gestart, voor betere kennis- en innovatie uitwisseling. Het stimuleert slimmer, veiliger en efficiënter varen om competitief te blijven met andere vervoersbranches. Slim omgaan met IT en data (Smart Mobility) speelt hierbij een belangrijke rol. Data Engineers en Data Scientisten van Analyze, KBenP en van de Provincie maken samen onderdeel uit van het projectteam ‘Slimme Brugopeningen’ van het programma Smart Shipping.

Oplossing

Slim dashboard voor brugbedieningcentrale

Analyze en KBenP hebben een slim dashboard ontwikkeld voor de brugbedieningcentrale, de ‘Webapplicatie Impactmonitor Brugopening’. Ook wel de ‘Slimme Bruggen App’. Met behulp van sensoren aan de wal en op bruggen en sluizen wordt de aankomsttijd van binnenvaartschepen tot op minuten nauwkeurig realtime aangegeven. Analyze en KBenP hebben samen met de Provincie een algoritme ontwikkeld en uitgerold binnen een Azure cloud omgeving en opgeleverd als gebruiksvriendelijke webapplicatie waarin deze live scheepvaart en verkeersinformatie gepresenteerd wordt.

Op basis van realtime data en historische data doen we een voorstel voor het beste moment om te brug te openen. De gebruikte Long Short-Term Memory neurale netwerken kunnen met een correlatiecoëfficiënt nauwkeurigheid van 75-95% voorspellingen doen tot 21 minuten vooruit.

Slimme bruggen dashboard
Slimme bruggen dashboard
slimme bruggen door data en deeplearning

Resultaat

Zo min mogelijk verkeershinder

Met het project ‘Impactmonitor Brugopeningen’ is een fysieke stap gezet in het voorspellen van verkeersintensiteiten rondom een aantal belangrijke bruggen in de provincie Zuid-Holland.

Het door Analyze en KBenP ontwikkelde dashboard helpt brugwachters om een goed besluit te nemen over wanneer en hoe lang bruggen opengaan. De brugbedienaar ziet in de applicatie bij een brug 3 tijdsvakken van 7 minuten. De app berekent in welke van de drie tijdsvakken een brugopening de minste overlast voor het wegverkeer veroorzaakt. Met deze inzichten helpt de app om brugopeningen en de doorstroming op de weg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo geeft een brugopening zo min mogelijk hinder. Ook als er in de toekomst meer drukte is op de (vaar)wegen.

Computable Awards 2018 in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid

Het project Smart Shipping was in 2018 de publiekslieveling met de meeste stemmen bij de uitreiking van de Computable Awards. Het project heeft daarmee de tweede plaats gehaald in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid! De Computable Awards zijn de belangrijkste ICT-prijzen in Nederland.

De jury van de Computable Awards 2018 in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid vindt dat provincie Zuid-Holland heeft laten zien hoe ze op vernieuwende maar ook praktische wijze alle actoren op de waterwegen bij elkaar heeft gebracht, om op basis van de verzamelde data een grotere voorspelbaarheid te realiseren en daardoor een betere doorstroming. Iets waar duidelijk behoefte aan is en waar in het wegverkeer al enorm veel data wordt verzameld en gebruikt in beslissingen rondom het wegennet.

computable awards 2018

Vragen?

Wouter Huijzendveld

Neem vrijblijvend contact op met Wouter Huijzendveld om te verkennen wat een smart city digital twin oplossing voor jouw organisatie kan betekenen. Wij laten graag een demo zien.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl