Datagedreven oplossing voor onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties in de stad

De mate van onveiligheid in het verkeer in de stad is nu vaak grotendeels gebaseerd de beleving van inwoners en omwonenden, wat niet altijd hard gemaakt kan worden aan de hand van cijfers over daadwerkelijke ongelukken. Daardoor is het lastig om maatregelen te onderbouwen, zoals aanpassingen aan de weg of aan de groenvoorzieningen. Het sentiment over verkeersveiligheid is echter wel medebepalend voor de weerstand die wordt geboden tegen plannen om nieuwe woningen te bouwen, of tegen andere initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling die leiden tot meer verkeersdrukte.

Een datagedreven oplossing: Monitor Onveilige Wegsituaties

Vooral op plaatsen waar kinderen zijn, is het belangrijk om preventief maatregelen te nemen voor verkeersveiligheid, in plaats van reactief te handelen als er al een ongeluk is gebeurd.
De Monitor Onveilige Wegsituaties, ontwikkeld door Analyze, zorgt voor zicht op de ‘bijna’ ongelukken, door vanuit een voor de gemeente nieuwe databron (floating car data van Bridgestone Mobility Solutions) ongebruikelijke en riskante remacties in beeld te brengen. Dat als aanvulling op meldingen die worden gemaakt door burgers via Veilig Verkeer Nederland, en data over ongelukken die worden verzameld via het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Het BRON is een bestand met de ongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB).

Meer over datagedreven werken

Hoe werkt de Monitor Onveilige Wegsituaties?

De top 5 meest onveilige locaties wordt gevisualiseerd op basis van een relatieve zwaarte, die de uitkomst is van een algoritme dat kijkt naar o.a.:

 • De nabijheid van scholen, speelplaatsen en andere locaties met veel kinderen of andere kwetsbaren (verzwarende factor);
 • De abruptheid van de remactie (verzwarende factor);
 • De aanwezigheid van drempels (verlichtende factor);
 • De aanwezigheid van flitspalen (verlichtende factor);
 • Eerdere ongelukken op hetzelfde wegdeel (verzwarende factor);
 • Eerdere meldingen van onveilige situaties op hetzelfde wegdeel door
  betrokken burgers (verzwarende factor).

Bij de top 5 locaties kan ook de 3D-weergave op basis van de Cyclomedia beelden worden ingeschakeld, om te wegopstelling in fotorealistisch 3D-beeld te beoordelen. De relevante wegdelen worden dan gemarkeerd in de 3D-weergave.

Harde onderbouwingen dankzij een datagedreven oplossing

Door de oplossing ontstaat handelingsperspectief voor de gemeente om het gesprek aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over concrete (verkeers)maatregelen om kruispunten, rotondes en andere wegdelen veiliger te maken. Er ontstaat ook een harde onderbouwing voor de financiering van preventieve maatregelen, waardoor de gemeentelijke ambtenaren ook sterker staan richting de eigen bestuurders. Te denken valt aan onder meer:

 • Verwijderen/ snoeien van groen voor beter zicht
 • Scheiden van fiets en autoverkeer
 • Aanpassen van de maximum snelheid
 • Aanbrengen van verkeersdrempels

De feedback loop wordt compleet door de Monitor te blijven benutten, waarbij we de stad steeds veiliger maken door preventieve maatregelen te nemen. Dit effect zien we in de tijd terug in een daling van het aantal ongevallen en meldingen over (on-) veiligheid, terwijl de verkeersintensiteit toeneemt naarmate de stad verder groeit.

Benieuwd hoe slim gebruik van data ook jouw gemeente kan helpen bij het realiseren van maatschappelijke opgaven?

Samen met gemeenten en provincies ontwikkelt Analyze datagedreven oplossingen op maat. Door slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data dragen we bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dat doen we aan de hand van concrete praktijkcasussen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met gerenommeerde partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.

Benieuwd hoe slim gebruik van data ook jouw gemeente kan helpen bij het realiseren van maatschappelijke opgaven? Wij vertellen graag meer over onze toepassingen. Neem gerust contact op met Wouter Huijzendveld via:

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@analyze.nl

CONTACT