Vergroeningsmonitor

De datagedreven Vergroeningsmonitor helpt gemeenten bij het realiseren van hun ambitie om de fysieke leefomgeving verder te vergroenen. Op basis van bestaande foto’s (Cyclorama’s) en slimme algoritmen wordt de status van het natuurlijke (levende) groen in de gemeente automatisch geanalyseerd. De status van het groen wordt uitgedrukt in een groenscore (percentage) en per straat, per wijk of voor de hele gemeente gevisualiseerd op een kaart.

Vergroening van de leefomgeving

Veel gemeenten hebben de ambitie om de komende jaren verder te ‘vergroenen’. De inrichting van de openbare ruimte wordt aangepast omdat het klimaat verandert. Daartoe worden maatregelen genomen om de impact te beperken van extreme hitte, droogte of juist veel regen. Door de aanplant van extra bomen en planten zorgen gemeenten ervoor dat er meer insecten en dieren in de stad kunnen leven.

Dat helpt bijvoorbeeld tegen overlast van plagen, zoals de eikenprocessierups. Groene daken en groene gevels houden water vast, en zorgen ervoor dat het in de stad op hele hete dagen minder warm wordt. Om te kunnen bepalen in hoeverre de leefomgeving door de tijd heen ook daadwerkelijk groener wordt, hebben gemeenten voor het groenbeleid behoefte aan een betrouwbare manier om de ontwikkeling van het natuurlijk groen te monitoren als onderdeel.

De Vergroeningsmonitor: een SaaS-oplossing op basis van maatwerk

Samen met gemeenten hebben wij de slimme Vergroeningsmonitor ontwikkeld, een (SaaS-) oplossing om gemeenten te ontzorgen in het monitoren van de vergroening van de stad. Door de automatische verwerking (in de Cloud) van 360-graden Cyclorama foto’s, wordt de mate van vergroening in de gemeente automatisch gemonitord en gevisualiseerd.

Het resultaat is een kaartlaag en/of dashboard met de groenscores voor het levende groen per wijk of buurt, op basis van een groot aantal meetpunten (>100.000 per jaar) in de gemeente. De mate van vergroening wordt bepaald door de verschillen in groenscore ten opzichte van eerdere momenten inzichtelijk te maken. Met de Vergroeningsmonitor wordt de gemeente volledig ontzorgd bij de monitoring van de vergroening in de stad, op basis van de eigen Cyclorama foto’s.

Lees meer over onze Smart City oplossingen
groenscores op buurtniveau
Groenscores op buurtniveau

Hoe werkt de Vergroeningsmonitor?

De Vergroeningsmonitor maakt gebruikt van verschillende soorten data, zowel eigen data van de gemeente, publieke (openbare) data als data van onze partner Cyclomedia. De meeste gemeenten hebben de beschikking over panoramabeelden (Cyclorama’s) van een groot aantal (>100.000) meetpunten in de stad.

Die beelden worden meerdere keren per jaar ingewonnen in de vorm van 360° panoramafoto’s, en bieden een schat aan waardevolle en bruikbare informatie voor verdere analyse. Door slimme algoritmen wordt het levende groen automatisch herkend.

 

Groenmonitor

De panoramafoto’s bevatten informatie over het zichtbare deel van het lichtspectrum (rood-groen-blauw). Met de Vergroeningsmonitor worden geautomatiseerd de groenscores per stad, per wijk en per straat bepaald, met een zeer hoge betrouwbaarheid (ruim 93%).

Resultaat: meer groen in de stad

De Vergroeningsmonitor draagt bij aan verdere vergroening van de fysieke leefomgeving, door slim gebruik van data en technologie. Het biedt gemeenten een modern beleidsinstrument om de uitvoering van het groenbeleid te ondersteunen en te evalueren. Met de output van de Vergroeningsmonitor, de visualisatie van de vergroening, wordt de gemeente in staat gesteld om de effectiviteit te toetsen van het beleid om te vergroenen.

De automatische verwerking in de Cloud maakt het mogelijk om geautomatiseerd, sneller en nauwkeuriger dan voorheen de vergroening in de stad te monitoren. Bovendien biedt de Cloud veel meer rekenkracht waarvoor alleen wordt betaald op basis van daadwerkelijk gebruik. Daarmee kan de Vergroeningsmonitor ook bijdragen aan een verlaging van de kosten voor de gemeente.

Meer datagedreven werken binnen jouw organisatie

Samen met (semi-) overheden ontwikkelt Analyze oplossingen op maat, waarin slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data leiden tot nieuwe inzichten. Zo zorgen we er samen voor dat data en nieuwe technologieën daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Op basis van de actuele behoeften van jouw organisatie zetten we samen concrete praktijkcasussen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met diverse overheden en met partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.
Ons netwerk en expertise zetten we ook graag in voor jouw gemeente!

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!