Vergroeningsmonitor

De slimme Vergroeningsmonitor helpt gemeenten om de fysieke leefomgeving verder te vergroenen. Op basis van bestaand beeldmateriaal en slimme algoritmen wordt de status van het natuurlijk (‘levende’) groen in de gemeente automatisch geanalyseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden, luchtfoto’s en Cyclorama’s. De status van het groen wordt uitgedrukt in een groenscore (percentage) en per straat, per wijk en voor de hele gemeente gevisualiseerd op een kaart.

 

✔ Gebruiksvriendelijke webapplicatie met kaartlagen
✔ Dashboard met groenscores
✔ Helpt bij de monitoring van de vergroening in de stad
✔ Automatische analyse
✔ Kostenbesparend door gebruik van de Cloud

Vergroening van de leefomgeving

Veel gemeenten hebben de ambitie om de komende jaren verder te ‘vergroenen’. Onder invloed van klimaatverandering wordt de openbare ruimte bijvoorbeeld aangepast, en worden maatregelen genomen om de negatieve gevolgen te beperken van extreme hitte, droogte of juist veel regen. Door de aanplant van extra bomen, struiken en planten zorgen gemeenten ervoor dat de biodiversiteit in de stad wordt vergroot.

Dat helpt bijvoorbeeld tegen overlast van plagen, zoals de eikenprocessierups. Groene daken en groene gevels houden water vast, en zorgen ervoor dat het in de stad op hete dagen minder warm wordt. Om te bepalen in hoeverre de leefomgeving door de tijd heen daadwerkelijk groener wordt, hebben gemeenten behoefte aan een betrouwbare manier om de ontwikkeling van het levende groen te monitoren.

De Vergroeningsmonitor: een slimme maatwerkoplossing

Samen met gemeenten hebben wij de slimme Vergroeningsmonitor ontwikkeld, een data-oplossing om gemeenten te ontzorgen in het monitoren van de vergroening van de stad. Door de automatische verwerking (in de Cloud) van beeldmateriaal wordt de vergroening in de gemeente automatisch gemonitord en gevisualiseerd tot op straatniveau. Met de Vergroeningsmonitor wordt zowel het openbare groen als het particuliere groen gemonitord.

Het resultaat is een gebruiksvriendelijke webapplicatie met de groenscores voor het levende groen per wijk, buurt of zelfs per straat. De ontwikkeling van het groen over de tijd wordt bepaald door de verschillen in groenscores over meerdere jaren inzichtelijk te maken. Met de Vergroeningsmonitor wordt de gemeente volledig ontzorgd in het monitoren van de vergroening.

Lees meer over onze Smart City oplossingen

Hoe werkt de Vergroeningsmonitor?

De Vergroeningsmonitor maakt gebruikt van verschillende soorten data, zowel data van de gemeente zelf, openbare data als ook data van onze partner Cyclomedia. De meeste gemeenten hebben de beschikking over panoramabeelden (Cyclorama’s) van een groot aantal (>100.000) meetpunten in de stad. Ook zijn er satellietbeelden beschikbaar waarmee het groen van bovenaf gemeten kan worden.

De panoramafoto’s worden jaarlijks ingewonnen, en bieden een schat aan waardevolle en bruikbare informatie voor verdere analyse. De satellietbeelden worden zelfs 5 keer per jaar vernieuwd. Het slimme algoritme herkent automatisch, mede op basis van Near Infrared, het natuurlijke ‘levende’ groen.

 


Met de Vergroeningsmonitor worden geautomatiseerd de groenscores per stad, per wijk en per buurt bepaald.

Resultaat: meer groen in de stad

De Vergroeningsmonitor draagt aantoonbaar bij aan de verdere vergroening van de fysieke leefomgeving, door slim gebruik van data en technologie. De automatische verwerking in de Cloud maakt het bovendien mogelijk om geautomatiseerd, snel en nauwkeurig de vergroening in de stad te monitoren. Bovendien biedt de Cloud veel rekenkracht waarvoor alleen wordt betaald op basis van daadwerkelijk gebruik. Daarmee kan de Vergroeningsmonitor ook bijdragen aan een verlaging van de kosten voor de gemeente.

De Vergroeningsmonitor biedt overheden een modern beleidsinstrument om de uitvoering van het vergroeningsbeleid te ondersteunen en te evalueren. Met als eindresultaat een duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners!

Meer datagedreven werken binnen jouw organisatie

Samen met (semi-) overheden ontwikkelt Analyze oplossingen op maat, waarin slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data leiden tot nieuwe inzichten. Zo zorgen we er samen voor dat data en nieuwe technologieën daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Op basis van de actuele behoeften van jouw organisatie zetten we samen concrete praktijkcasussen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met diverse overheden en met partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.
Ons netwerk en expertise zetten we ook graag in voor jouw gemeente!

Dataloket_kijkend_naar_scherm

Ook aan de slag met datagedreven werken?

 

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend de uitdaging van jouw organisatie aan ons voorleggen?

Neem contact met ons op!