Data ontsluiting

Van data naar inzicht

Het slim gebruiken en interpreteren van (bedrijfs)data is cruciaal voor iedere organisatie. Maar hoe realiseert u dit snel en efficiënt met een IT-infrastructuur die vaak bestaat uit meerdere databronnen? Organisaties beschikken dan wel over grote hoeveelheden data, maar het integreren van verschillende databronnen en datatypes is vaak complex, duur en tijdrovend.

Onze oplossingen helpen je bij het geautomatiseerd verzamelen en visualiseren van jouw data en voorspellen van trends, zodat je kosten en tijd bespaart. Zo kun je meer datagedreven werken en je meer richten op het ondernemen van actie op basis van de inzichten verkregen uit de rapportage.

Producten

Data verzamelen en koppelen

Analyze (by KBenP) heeft veel ervaring in het koppelen van bronnen en systemen. Dat kan data zijn uit jouw eigen (interne) bronsystemen, maar ook publiekelijk toegankelijke (externe) databronnen. Wij zorgen ervoor dat we met een passende crawl-, (web)scrape-, ETL- of Masterdata management oplossing komen om de data beschikbaar te maken met zowel de juiste kwaliteit als actualiteit.

Het Dataloket is een van onze SaaS-oplossingen, waarbij we diverse informatiebronnen ontsluiten en toegankelijk en vindbaar maken voor medewerkers.

Het gaat ook niet alleen om techniek. Minstens zo belangrijk zijn de afspraken over data governance. We hebben ervaring in het opstellen en implementeren van data governance, en het sturen op datakwaliteit. Deze ervaringen zetten we graag in voor jouw project.

datagedreven werken

Data science: Data combineren en inzichtelijk maken

Vaak is het de grootste uitdaging om toegang te krijgen tot data uit verschillende bronnen. Juist de meerwaarde ontstaat door de gegevens vanuit die verschillende bronnen te combineren!

Data science is kortweg het verkrijgen van inzichten uit data. Met gebruik van programmeer vaardigheden, statistische kennis, en sector- en organisatiekennis worden verbanden gelegd en waardevolle inzichten uit data gedistilleerd. Het doel van data science is waardecreatie door intelligent gebruik van data. Daarvoor maken wij gebruik van moderne technieken zoals artificial intelligence (AI), machine learning en deep learning.

Visualiseren en voorspellende data analyse

Door middel van Power Bi kunnen wij de data visualiseren en bieden we realtime inzicht.

Analyze heeft veel voorspellende modellen ontwikkeld (op basis van deep learning en een ‘recurral neural network’), waarmee met grote betrouwbaarheid de verwachte verkeersdrukte op een weg of in een stadscentrum kan worden voorspeld.

Daarvoor maken wij gebruik van verschillende soorten data uit verschillende (interne en externe) databronnen, bijvoorbeeld meetgegevens over het aantal passerende voertuigen en meteorologische gegevens. Met zo’n model kunnen verkeersstromen beter worden gereguleerd, wat kan leiden tot doelgerichtere bouw van infrastructuur en efficiënter reisgedrag.

Producten
datagedreven werken

Advies door onze experts

Analyze is een team van gedreven specialisten met ervaring en expertise op het gebied van alles wat te maken heeft met Business Intelligence, Data Analytics en Data Science.

Wij leveren maatwerk voor jouw organisatie in de vorm van bewezen toepassingen zoals dashboards, dataplatformen en datagedreven zoekapplicaties. Het bieden van toegevoegde waarde voor de organisatie is daarbij altijd onze belangrijkste drijfveer! Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. Ook als u alleen advies wilt van een van onze experts.

Telefoon: 06 10 39 59 35

E-mail: wouter.huijzendveld@kbenp.nl

CONTACT