Ontwikkeling algoritmeregister Zuid-Holland

Analyze heeft de algoritmes helemaal of gedeeltelijk gemaakt voor de provincie Zuid-Holland, via de data science professionals. Mooi dat deze nu als voorbeeld voor de ethische omgang met algoritmen worden genoemd.…