Economie

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid. Relevante economische thema’s zijn bijvoorbeeld personeelskrapte, werkgelegenheid, bedrijvigheid, werk en inkomen, en demografie.
Contact

Wij ontwikkelen dashboards, monitors en (data-) dataplatformen, die een actueel beeld geven van de situatie in jouw gemeente, en je in staat stellen om de ontwikkelingen door de tijd te volgen. Het biedt concreet inzicht in de verschillende sociaaleconomische thema’s, zoals economische structuur, de conjunctuur, het MKB en de lokale arbeidsmarkt. Welke sectoren zijn sterk vertegenwoordigd binnen de gemeente, in welke sectoren groeit het aantal banen (en daarmee het aantal vacatures) het snelst, en hoe staat het met de leegstand in de binnensteden en kernen? Een dashboard met de visualisatie van beschikbare data helpt gemeenten om vragen zoals deze te beantwoorden, en draagt zo bij aan herstel en transitie van de lokale economie.

Dit soort monitors en dashboards stellen je in staat om de eigen cijfers te vergelijken met open data uit publieke bronnen, bijvoorbeeld over andere gemeenten, regio’s of landelijk gemiddelden. Ook publieke data van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen daarbij worden gebruikt en gevisualiseerd.

Benieuwd wat Smart City projecten voor jouw organisatie kan betekenen?

Wij vertellen graag meer over onze toepassingen voor smart city projecten.

Wouter_Huijzendveld

Wouter Huijzendveld

Afspraak maken