Datagedreven Groenmonitor

De datagedreven Groenmonitor helpt gemeenten bij het realiseren van hun ambitie om de fysieke leefomgeving verder te vergroenen. Op basis van foto’s en slimme algoritmen wordt de ontwikkeling van het natuurlijke (levende) groen in de gemeente automatisch gemonitord. De gemeente wordt in staat gesteld om, waar nodig, tijdig passende maatregelen te nemen ter behoud of verbetering van het natuurlijk groen.

Vergroening van de leefomgeving

Veel gemeenten hebben de opgave om de komende jaren verder te ‘vergroenen’. Inrichting van de openbare ruimte wordt aangepast omdat het klimaat verandert. Daartoe worden maatregelen genomen om de impact te beperken van extreme hitte, droogte of juist veel regen. Door de aanplant van extra bomen en planten zorgen gemeenten ervoor dat er meer insecten en dieren in de stad kunnen leven. Dat helpt bijvoorbeeld tegen overlast van plagen, zoals de eikenprocessierups. Groene daken en groene gevels houden water vast, en zorgt ervoor dat het in de stad op hele hete dagen minder warm wordt. Om te kunnen bepalen in hoeverre de leefomgeving door de tijd heen ook daadwerkelijk groener wordt, hebben gemeenten behoefte aan een betrouwbare manier om de ontwikkeling van het natuurlijk groen te monitoren.

Een datagedreven oplossing: de groenmonitor

Samen met gemeenten hebben wij de datagedreven Groenmonitor ontwikkeld, een beleidsinstrument in de vorm van een (SaaS-) oplossing, om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het groenbeleid. Door de automatische verwerking (in de Cloud) van 360-graden Cyclorama foto’s, wordt de mate van vergroening in de gemeente automatisch gemonitord en gevisualiseerd. Het resultaat is een kaartlaag en/of dashboard met de groenscores voor het levende groen per wijk of buurt, op basis van een groot aantal meetpunten (>100.000) in de gemeente.

Met de datagedreven Groenmonitor wordt de gemeente volledig ontzorgd bij de monitoring van de vergroening in de stad, op basis van de eigen Cyclorama foto’s. De gemeente krijgt een kaartlaag en/of dashboard waarop per wijk of buurt het levende groen wordt weergegeven. De mate van vergroening wordt bepaald door de verschillen in groenscore ten opzichte van eerdere momenten inzichtelijk te maken.

Lees meer over onze Smart City oplossingen
mate van vergroening
De mate van vergroening in een wijk gevisualiseerd
groenscores
De groenscores als % op basis van 6 panoramafoto’s per meetpunt

Hoe werkt de groenmonitor?

De Groenmonitor maakt gebruikt van verschillende soorten data, zowel eigen data van de gemeente, publieke (openbare) data als data van onze partner Cyclomedia.

De meeste gemeenten hebben de beschikking over panoramabeelden (Cyclorama’s) van een groot aantal (>100.000) meetpunten in de stad. Die beelden worden meerdere keren per jaar ingewonnen in de vorm van 360° panoramafoto’s, en bieden een schat aan waardevolle en bruikbare informatie voor verdere analyse.

Door slimme algoritmen herkent de Groenmonitor het levende groen automatisch, op basis van NDVI scores (‘Normalised Difference Vegetation Index’). Levende vegetatie gebruikt een groot deel van het zichtbare licht voor fotosynthese, waardoor dat deel nauwelijks wordt teruggekaatst. NIR (Near Infrared) wordt daarentegen niet gebruikt door planten, en wordt wel teruggekaatst. Niet-levende groene objecten, zoals kunstgras, een groene auto of groene prullenbak worden in de Groenmonitor dan ook automatisch buiten beschouwing gelaten.

Resultaat: meer groen in de stad

De Groenmonitor draagt bij aan verdere vergroening van de fysieke leefomgeving. Het biedt een modern beleidsinstrument om gemeente, met slim gebruik van data en technologie,  te ondersteunen bij de uitvoering van het groenbeleid. Met de output van de Groenmonitor, de visualisatie van de vergroening, wordt de gemeente in staat gesteld om de effectiviteit te toetsen van het beleid om te vergroenen.

De automatische verwerking in de Cloud stelt de gemeente in staat om automatisch, sneller en nauwkeuriger dan voorheen de vergroening in de stad te monitoren. Bovendien biedt de Cloud veel meer rekenkracht waarvoor alleen wordt betaald op basis van daadwerkelijk gebruik. Daarmee kan de Groenmonitor ook bijdragen aan lagere kosten voor de gemeente.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Samen met (semi-) overheden ontwikkelt Analyze oplossingen op maat, waarin slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data leiden tot nieuwe inzichten. Zo zorgen we er samen voor dat data en nieuwe technologieën daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Op basis van de actuele behoeften van jouw organisatie zetten we samen concrete praktijkcasussen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met diverse overheden en met partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.
Ons netwerk en expertise zetten we ook graag in voor jouw gemeente!

NEEM CONTACT OP